Както всички останали младежи, и тези със зрителни увреждания се нуждаят и се наслаждават на възможности да се срещнат и да работят с другите в атмосфера на приятелство, взаимна подкрепа и сигурност. "Много е важно младежките НПО и други организации, работещи с младежта, да разработят проекти, отворени за всички млади хора в обществото". Това често чуваме като безличен лозунг. Но нека бъдем честни, когато повечето от нас са в положение да работят с младежи със зрителни увреждания, се чувстваме доста неспокойни. И това е напълно разбираемо до известна степен, тъй като има малко обществено съзнание по темата. "Как да се справя с логистиката?" "Какво могат да правят?", "Как ще се справят с дейностите?", "Ще се радват ли наистина на това преживяване?" Всички тези въпроси се повдигат в главите ни и не винаги е лесно да намерим отговори.

За съжаление, това, което открихме, е, че поради неправилни схващания и стереотипи, отчасти поради липса на информация, повечето НПО или други обслужващи юноши рядко предлагат услугите си на хора с увреждания като цяло и по-специално на лица със зрителни увреждания. От друга страна, за малцината, които се осмеляват да поемат това "предизвикателство", проектът се случва и "Уау!" Те откриват, че работата, която трябва да направят, не е толкова различна от тази за други групи. Да, предлагането на по-приобщаващи услуги изисква някои промени - както организационни, така и индивидуални - но това не е толкова сложен процес, колкото можем да си представим. Като се започне от това, започнахме да питаме различни заинтересовани страни относно позицията им по темата. Попитахме младите хора, дали те дори се интересуват от по-голямо участие в неформални дейности? И ако е вярно, в какъв вид и как може да се улесни това? Опитахме се да разберем дали има НПО или други институции, насочени към младежите, които желаят и могат да включат участниците / бенефициентите с увреждания в текущата си дейност? И другите млади хора чувстват ли се комфортно да работят в същия екип с хора с увреждания? За съжаление, някои от отговорите, които получихме, потвърдиха първоначалните ни предположения. Има малко възможности за младежи със зрителни увреждания и НПО не са наистина активни в подобряването на това. Но имаше и много окуражаващи резултати. На първо място, има голям интерес по темата. Дори ако много организации, работещи в областта на младежта, не са активни в приобщаващи проекти, повече от 70% от тях се интересуват от това. По същия начин хората със зрителни увреждания посочват много теми и дейности, които биха били интересни за тях, като например:

 • Местни / международни обучения по теми като умения за комуникация, социални умения и умения за намиране на работа;
 • Местни / международни семинари като информационни технологии и чужди езици;
 • Дейности за отдих като музика, спорт, лагери и литература;
 • Европейски младежки обмен;
 • Местен / международен доброволен труд за кауза, доброволческа дейност, работа или управление на организации;
 • Социални дейности, включващи както млади хора с увредено зрение, така и млади хора с типично развитие;
 • Информационни кампании;
 • Театър, танци, музикална терапия, участие в културни събития;
 • Език на тялото и особено невербална комуникация (много млади хора трябва да овладеят тези умения, тъй като не могат да наблюдават визуално тези поведения);
 • Интерактивни дейности, които ще позволят на участниците да разберат по-добре уникалното преживяване и перспектива на незрящите участници, като например организиране на събития като "Вечеря на тъмно" или кампании като "Постави се в моите обувки".

На второ място, въз основа на предишни преживявания на участващите, ние открихме, че много от нещата, които са причинили безпокойство за младежките организации, не се основават на реалността. Например, първата голяма изненада: "Това не е гледане на деца!". Повечето от другите младежки работници, които интервюирахме, живеят под впечатлението, че ако те включват един участник със зрителни увреждания, трябва да имат повече или по-малко "помощник" винаги на своя страна, за да ръководи и прави всичко и това беше напълно обезкуражаващо за повечето, тъй като изглеждаше прекалено голямо предизвикателство.Това, което повечето не осъзнаха, беше, че докато бъдат включени в младежки проект, повечето хора със зрителни увреждания вече са се научили на самостоятелност. Да, да бъдеш незрящ или частично незрящ, не означава, че си зависим от друг човек! Разбира се, ще им трябва малко напътствия или малко помощ в задачите, но в повече от 90% от времето не се изисква помощ. Втората изненада: "Хората го мислят прекалено много!" Просто не е нужно да е перфектно! Лицата със зрителни увреждания са наясно с факта, че някои дейности няма да бъдат достъпни за тях и го приемат. Има много помощни технологии, които правят участието по-достъпно, но реалността е, че не всеки може да си ги позволи и хората са достатъчно щастливи от участието си. Да, естествено е да искаме най-доброто и трябва да се стремим към това, но невъзможността да осигурим перфектния опит не трябва да бъде причина да не го правим изобщо. На практика този перфекционистки начин на разглеждане на нещата доведе до едно от двете поведения, които забелязахме, нито едно от които е желателно в контекста: хората или избягваха въпроса и просто не включиха хора с увреждания в своята дейност, или са твърде предпазливи, което създава и форма на изключване, като подчертава, че лицето с увреждания е различно и се нуждае от толкова голямо внимание, което отново е доста неудобно. В допълнение, участието на хората с увреждания в различни проекти е не само полезно за тях, но и за организациите, като например:

 • Местните проекти и инициативи ще станат по-подходящи за общностите: хората от общността ще получат по-задълбочено и по-широко разбиране за зрителните увреждания в частност и за хората с увреждания като цяло.
 • По отношение на съдържанието проектът и участниците ще разберат теми като неравенство, дискриминация и изключване.
 • Това е много добър начин за премахване на предразсъдъците и стереотипите и за създаване на по-отворено общество
 • Смесената група ще види модели на несправедливост и ще изследва въпросите, свързани с това. Участниците ще открият своите прилики един с друг като млади хора с надежди и стремежи за бъдещето.

Така че, разбрахме, че всички шансове са в наша полза, но какво може да се направи? Как може да се помогне на другите да осъзнаят значението на това, че са включени? Съществуват ръководства за мобилност и ориентация, интернет е пълен с ресурси, повечето от програмите насърчават и напълно подкрепят участието на хората с увреждания, но все още не се случва много. Ето защо основният проблем очевидно не е ресурсът, а манталитетът, тъй като голям дял от младежките работници или не обмислят изобщо въпроса, или мислят за него по грешен начин. И ако има нещо, което хората, които работят в образованието знаят, то е че нагласите често са най-трудните за промяна.

Без да се чувстваме обезкуражени, продължихме и след три месеца работа всички наши преживявания и констатации бяха събрани в този комплект с инструменти за обучение на връстници, чиято цел е да определи и помогне на младежките работници да подобрят редовните си дейности, така че да бъдат достъпни за лица със зрителни увреждания.

Ако на този етап все още се колебаете, ето някои по-окуражаващи новини: Преди да стартираме обучителния комплект, повече от 70 души последваха тази програма, от които 7 бяха незрящи или слабовиждащи. Около 90% от участниците декларираха, че след обучението са били по-отворени за работа със зрителни увреждания. По-късно те също доказаха, че имат воля и умения, за да направят дейността си по-достъпна, тъй като по време или след програмата всеки участник всъщност организира събития, включващи хора със зрителни увреждания.

С тези думи ви каним да отворите съзнанието си, да се качите на борда и да изследвате този ценен ресурс, който предлагаме, с надеждата, че ще ви накара да направите първите стъпки към първия си приобщаващ проект.