За проекта

The “ Проектът "Еразъм 4 V.I.P." адресира младежките работници и обучители, като им предлага теоретични и практически инструменти, които да се използват при обучение и организиране на дейности за хора със зрителни увреждания. Този Обучителен комплект предоставя методи и инструменти за:

Прочетете повече:

Защо този инструментариум?

Както всички останали младежи, и тези със зрителни увреждания се нуждаят и се наслаждават на възможности да се срещнат и да работят с другите в атмосфера на приятелство, взаимна подкрепа и сигурност. "Много е важно младежките НПО и други организации, работещи с младежта, да разработят проекти, отворени за всички млади хора в обществото". Това често чуваме като безличен лозунг. Но нека бъдем честни, когато повечето от нас са в положение да работят с младежи със зрителни увреждания, се чувстваме доста неспокойни.

Прочетете повече:

Генерален доклад

Проектът "Еразъм 4 VIP" имаше за цел да идентифицира нови начини, по които младежите с увреждания, особено със зрителни увреждания, могат да се включат по-активно в различни социални и образователни дейности. За постигането на тази цел консорциумът по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър, смята, че на първо място е важно да се проучи истинският контекст на интеграция на младите хора със зрителни увреждания. Това би станало основата, върху която по-късно бихме могли да проектираме мощни ресурси, които младежките работници и младежките организации могат да използват, за да интегрират младите хора със зрителни увреждания в неформални образователни дейности и международна мобилност.

Прочетете повече: