Проектът "Еразъм 4 V.I.P." адресира младежките работници и обучители, като им предлага теоретични и практически инструменти, които да се използват при обучение и организиране на дейности за хора със зрителни увреждания. Този Обучителен комплект предоставя методи и инструменти за:

  • По-добро разбиране на процесите и съдържанието на работата с младите хора със зрителни увреждания;
  • Как да се използват помощните технологии при подготовката и извършването на неформална образователна дейност;
  • Развиване на увереност за започване извършването на неформални дейности за млади хора със зрителни увреждания;
  • Установяване или укрепване на връзките с участниците; насърчаване на открита и честна комуникация, уважение към различията, взаимно подпомагане и активно участие. Наръчникът беше разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз като част от проекта "Еразъм 4VIP", финансиран чрез програма "Еразъм +". Освен това ви каним да разгледате отворените секции на уебсайта, където можете да намерите много полезна информация за работата с хора със зрителни увреждания, но и да се регистрирате безплатно и да получите достъп до ексклузивното съдържание за членове, програми за обучение и много други.

 

Регистрирайте се

Както всички останали младежи, и тези със зрителни увреждания се нуждаят и се наслаждават на възможности да се срещнат и да работят с другите в атмосфера на приятелство, взаимна подкрепа и сигурност. "Много е важно младежките НПО и други организации, работещи с младежта, да разработят проекти, отворени за всички млади хора в обществото". Това често чуваме като безличен лозунг. Но нека бъдем честни, когато повечето от нас са в положение да работят с младежи със зрителни увреждания, се чувстваме доста неспокойни. И това е напълно разбираемо до известна степен, тъй като има малко обществено съзнание по темата. "Как да се справя с логистиката?" "Какво могат да правят?", "Как ще се справят с дейностите?", "Ще се радват ли наистина на това преживяване?" Всички тези въпроси се повдигат в главите ни и не винаги е лесно да намерим отговори.

Изследване относно включването и участието на младежи със зрителни увреждания в обучителни дейности

Проектът "Erasmus 4 VIP" има за цел да идентифицира нови начини, по които младите хора с увреждания, особено със зрителни увреждания, да се ангажират повече в различни социални и образователни дейности. За да се постигне тази цел, консорциума по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър смятат, че на първо място е важно да се проучи реалният контекст на интеграцията на младите хора със зрителни увреждания. Това ще стане основата, върху която по-късно можем да проектираме мощни ресурси, които работещите с младежи и младежки организации могат да използват, за да се интегрират младите хора със зрителни увреждания в неформални дейности и международна мобилност.