Αυτή η συλλογή εργαλείων είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των ακόλουθων ΜΚΟ:

 

 

Ofensiva Tinerilor

Arad, Romania

 

National Association of Resource Teachers

Sofia, Bulgaria

 

Pancyprian Organization of the Blind

Nicosia, Cyprus

 

Magnites Tifli

Volos, Greece

 

Center for Youth Activism CYA - KRIK

Skopje, FYROM