Με το παρόν εκπαιδευτικό εργαλείο απευθυνόμαστε σε όσους εργάζονται με τη νεολαία προσφέροντας προς χρήση θεωρητική γνώση και εργαλεία που μπορούν να χρησιμεύσουν όταν εκπαιδεύουν ή οργανώνουν δράσεις για άτομα με προβλήματα όρασης. Το παρόν εκπαιδευτικό εργαλείο παρέχει μεθόδους και εργαλεία ώστε να:

  • Κατανοήσετε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας και του περιεχομένου στην εργασία με νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
  • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές τεχνολογίες για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση μιας μη τυπικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
  • Αναπτύξετε δραστηριότητες για νέους με προβλήματα όρασης έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
  • Εγκαταστήσετε ή ενισχύσετε δεσμούς με τους συμμετέχοντες, ενθαρρύνετε την ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία, τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη και την ενεργό συμμετοχή.

Το παρόν εκπαιδευτικό εργαλείο αναπτύχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 4VIP, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Σας καλούμε να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και να εγγραφείτε δωρεάν και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, προγράμματα κατάρτισης και πολλά άλλα. 

Register

Όπως όλοι οι νέοι, έτσι και οι νέοι με προβλήματα όρασης χρειάζονται και απολαμβάνουν τις ευκαιρίες να συναντηθούν και να συνεργαστούν με άλλους σε ένα κλίμα φιλίας, αμοιβαίας υποστήριξης και ασφάλειας. "Είναι πολύ σημαντικό οι ΜΚΟ νεολαίας και άλλοι φορείς που εργάζονται με τους νέους να αναπτύξουν έργα με δράσεις προσβάσιμες  σε όλους τους νέους στην κοινωνία". Αυτό ακούμε συχνά ως απρόσωπο σλόγκαν. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, όταν οι περισσότεροι από εμάς εργάζονται με νέους με προβλήματα όρασης αισθανόμαστε αρκετά άβολα. Και αυτό είναι απολύτως κατανοητό μέχρι στιγμής, καθώς δεν υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το θέμα. «Πώς θα πρέπει να χειριστώ τα logistics και πρακτικά ζητήματα;», «Τι μπορούν να κάνουν;», «Πώς θα τα καταφέρουν με τις δραστηριότητες;», «Θα απολαύσουν πραγματικά αυτή την εμπειρία;». Όλα αυτά τα ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό μας δεν είναι πάντα εύκολο να απαντηθούν. Δυστυχώς, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι, λόγω των παρερμηνειών και των στερεοτύπων που οφείλονται εν μέρει στην έλλειψη πληροφόρησης, οι περισσότερες ΜΚΟ ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες για τη νεολαία σπάνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρία γενικά και ιδίως σε άτομα με προβλήματα όρασης. Από την άλλη πλευρά, για τους λίγους που τολμούν να αναλάβουν αυτή την «πρόκληση», όταν τελικά υλοποιείται το έργο διαπιστώνουν ότι αυτά που πρέπει να κάνουν δεν είναι τόσο διαφορετικά από ό,τι με άλλες ομάδες. Το να προσφέρει κανείς υπηρεσίες που μπορούν να τους συμπεριλάβουν όλους απαιτεί ορισμένες αλλαγές, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκη διαδικασία όπως θα σκεφτόταν κανείς.

Έρευνα για την ένταξη και συμμετοχή νέων με πρόβλημα όρασης σε δραστηριότητες μάθησης

Το πρόγραμμα Erasmus 4VIP είχε ως στόχο να βρει νέους τρόπους με τους οποίους οι νέοι με αναπηρία, ιδιαίτερα με οπτική αναπηρία, μπορούν να εμπλακούν περισσότερο σε διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για να πετύχει αυτό το στόχο, η ομάδα του προγράμματος, που αποτελείται από 5 εταίρους, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Κύπρο, θεώρησε ότι πρώτα από όλα ήταν σημαντικό να εξερευνήσει την πραγματική εικόνα της συμμετοχής των νέων με οπτική αναπηρία. Αυτό θα αποτελούσε τη βάση πάνω στην οποία αργότερα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν σημαντικά μέσα για να χρησιμοποιηθούν από τους λειτουργούς των οργανώσεων νεολαίας για να εντάξουν νέους με οπτική αναπηρία σε μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης και στην διεθνή κινητικότητα.